Lejebetingelser

Lejebetingelser

Efterfølgende lejebestemmelser er gældende for leje af mit hus:
Villa Papillon, 2031, Route de la Garde Freinet, 83550 Vidauban, France.

1. Benyttelse af feriehuset.
Huset er beregnet til max. 8 voksne og 2 mindre børn og alle deltageres navne
skal oplyses ved bestilling.
Lejemålet fastlægges for et ophold som begynder og slutter på de datoer, der er anført i lejeaftalen. Det lejemål som er aftalt mellem de to parter, kan under ingen omstændigheder overdrages til tredje part (videreudlejning).
Lejeren skal hurtigst muligt oplyse om enhver uregelmæssighed i strøm og vandforsyning eller anden hændelse, der kan have ødelæggende virkning.
Lejeren skal sikre at lejemålet forløber fredeligt, i overensstemmelse med husets formål og hensynstagen til naboer.
Efter modtagelse af bestilling sender vi en skriftlig bekræftelse til lejer.
Lejer får herefter, senest 1 uge før lejemålets start, udleveret/tilsendt nøglen til feriehuset.

2. Betaling:
Samtidig med kontraktens indgåelse forfalder 25% af lejen til betaling.
Det resterende lejebeløb skal være udlejer i hænde senest 6 uger før indflytningsdagen.
Ved bestilling senere end 6 uger før et lejemåls påbegyndelse forfalder
det fulde lejebeløb.
Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan udlejer uden
varsel annullere lejeaftalen. Lejer har intet krav på opfyldelse af lejekontrakten,
og udlejer har ingen forpligtelse til at opfylde lejekontrakten.
Priserne er opgivet i danske kroner.

3. Hus og grund.
Feriehuset må maximalt bebos af 8 voksne og 2 børn under 4 år.
Ved overbelægning har udlejer ret til at bortvise det overskydende antal personer. Lejemålet starter lørdag, og indflytning kan tidligst finde sted efter kl. 16.00. Opstilling af telte, campingvogne og lign. på grunden er ikke tilladt.
Almindelig rengøring af feriehuset under opholdet påhviler lejer.

4. Afrejse.
Ved udflytning skal feriehuset efterlades i ryddelig stand og opvask skal gennem-
føres af lejer, således at porcelæn, bestik og lignende køkkenservice efterlades rent og på plads. Ligeledes skal ovn, køleskab og kogesektion rengøres. Ude køkken med grill’er, køleskab og kogesktion skal også rengøres af lejer. Obligatorisk slutrengøring betales af lejer Dkr. 960,00 og udføres af udlejers servicefirma.
Ved lejemålets afslutning skal lejer forlade feriehuset senest kl. 10.00.

5. Forbrug.
El- og vandforbrug er indregnet i lejeprisen, undtagen i lavsæsonen hvor der opkræves Dkr. 450,- pr. uge til varmeomkostninger.

6. Depositum.
For at sikre lejers pligt til at tilbagelevere feriehusets nøgle senest 1 uge efter
opholdet og til at betale for / erstatte for evt. skader eller mangelfuld udført oprydning ved afrejsen, er det pålagt lejeren af feriehuset at betale et depositum
til udlejer Dkr. 3.500,00.

7. Når lejemålet slutter.
Lejer er forpligtet til at aflevere nøglen samt at afregne for eventuelle ekstraomkostninger med udlejeren. Feriehuset kontrolleres og efterses m.h.t. tilfredsstillende oprydning på afrejsedagen som kontrolleres af udlejers repræsentant.
Denne kontrol sker senest 1 uge efter afrejse.
Depositum afregnes senest 1 uge efter modtagelse af nøgle.
Lejers ansvar for skader mm. er bevaret, selvom det overstiger beløbet for indbetalt depositum.

8. Det er kun tilladt at medbringe husdyr efter aftale.

9. Lejers afbestilling af lejeaftalen.
Før feriehusopholdets begyndelse kan lejer til enhver tid afbestille lejeaftalen.
Afbestilling skal ske skriftligt eller pr. mail til udlejer med angivelse af begrundelsen for afbestillingen.
Afbestillingen er først gældende, når den er udlejer i hænde.
Følgende afbestillingsgebyrer vil blive opkrævet:
Indtil 8 uger før lejemålets påbegyndelse: 25% af totallejen.
Fra 8-4 uger før lejemålets påbegyndelse: 50% af totallejen.
Fra 4 uger til og med ankomstdagen eller senere: 100% af totallejen.
Vi anbefaler lejer at tegne en afbestillingsforsikring.

10. Lejers pligter og ansvar
Ved indgåelsen af lejeaftalen erklærer lejer, at lejer ikke vil rejse krav overfor ejeren af ferieboligen, i tilfælde af ulykker på ejendommen, herunder også brug af swimmingpoolen.
Vi gør opmærksom på at opsyn ved swimmingpoolen er lejernes ansvar. Gitterporten skal være lukket iflg. fransk lov, og må ikke bare ”stå åben”.
Rulleskodderne skal lukkes når huset forlades –også ved en kort shoppingtur.
Affald lægges i containerne v. landevejen.
Lejer er selv ansvarlig for eventuelle skader på eller tab af eget medbragt løsøre og værdigenstande også i tilfælde af svigt på boligens installationer, tyveri mm.
Feriehuset er udstyret med tyverialarm.

Udlejer:
Maison Provence
Nils Dalgaard
Engvej 4, 3550 Slangerup
Tlf. +45 47 33 33 06
mobil: +45 20 15 19 02
Mail: ferie@maisonprovence.dk
Web: http://www.maisonprovence.dk


Slangerup, 3. marts 2012